De LotusbloemDe Lotusbloem

(in mijn logo)De lotusbloem is het symbool voor  zuiverheid, puurheid, schoonheid, innerlijke groei

en de verbinding met het universum.   


Zoals de lotusbloem vanuit de dikke modder onder water, krachtig naar het licht toe groeit, zo kan een persoon een veel wijzer, spiritueler en inzichtelijker mens worden.


De lotusbloem doet denken aan een persoon die zoekt naar z'n eigen waarheid. In

deze symboliek is de lotus een bloem die haar wortels in het troebele modderige

water heeft genesteld, van onwetendheid, pijn en lijden.


De bloeiende lotusbloem staat symbool voor wat 'groei naar verlichting' wordt genoemd.

Daarmee wordt bedoeld het tot in volle bloei komen van de bloem,

het tot vol inzicht komen van het menselijk bestaan, met ál zijn lijden, inzicht en geluk...

En dit geldt niet alleen voor jezelf, maar voor ieder ander die hier leeft op aarde,

alles om je heen.


De lotusbloem verbindt je met je afkomst...met het universum...


Mayhealing, praktijk voor healing & coaching

Tel. 06-48462417